کتب

Editors: Mehdi Afshari, 2016, View on ScienceDirect Electrospun Nanofibers 1st Edition, Elsevier-Woodhead publishing, Chapter ادامه...رامین خواجوی
رامین خواجوی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^