فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

 

۲- سوابق- خدمت دانشگاهی

ردیف

تاریخ

نوع همکاری و حضور در مؤسسه

عناوین فعالیت­های اجرایی

محل خدمت

از

تا

تمام وقت

نیمه وقت

نیمه حضوری

۱

۱/۶/۷۹

تاکنون

 

 

 

عضو هیئت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲

۲۵/۱۱/۷۹

۳۱/۰۴/۸۱

 

 

 

مدیر اجرایی فصل نامه

معاونت پژوهشی ازاد واحد جنوب

۳

۲۵/۱۱/۷۹

۳۱/۰۴/۸۱

 

 

 

دبیر شورای فصل نامه

معاونت پژوهشی آزاد واحد جنوب

۴

۱۸/۱۲/۷۹

۲۰/۲/۸۰

 

 

 

کارشناس شورای کمسیون

شورای کمیسیون مجموعه مقالات علمی دومین هم اندیشی اعضاء هیئت علمی

۵

۱۹/۳/۸۳

تاکنون

 

 

 

مدیرگروه مهندسی نساجی و پلیمر در تمامی گرایش ها و تمامی مقاطع

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۶

۲۳/۸/۸۶

۲۳/۹/۸۷

 

 

 

معاون آموزشی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۷

۲۱/۱۱/۸۸

تاکنون

 

 

 

عضو شورای پژوهشی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۸

 

 

 

 

 

عضو شورای آموزشی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۹

۱۱/۱۰/۹۱

به مدت دو سال

 

 

 

کارگروه تخصصی فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۱۰

۱۹/۱۰/۹۵

به مدت دو سال

 

 

 

عضو مالکیت فکری تهران جنوب

واحد تهران جنوب

۱۱

۲۲/۱۰/۹۳

به مدت یک سال

 

 

 

رئیس مرکز تحقیقات نانو

واحد تهران جنوب

۱۲

۸/۷/۹۴

به مدت یک سال

 

 

 

عضو شورای پژوهشی

تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب

 
رامین خواجوی
رامین خواجوی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    دانشیار
^